usb
mampuusb

PANDUAN PERLINDUNGAN TERHADAP SERANGAN OLEH KEJURUTERAAN SOSIAL DAN USB

Free!

PANDUAN PERLINDUNGAN TERHADAP SERANGAN OLEH KEJURUTERAAN SOSIAL DAN USB
UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU)
JABATAN PERDANA MENTERI
HAK CIPTA 2010@MAMPU
Dokumen ini bertujuan memberi panduan berkaitan perlindungan terhadap serangan berbentuk kejuruteraan sosial dan USB
(Universal Service Bus)

8 in stock

Product Description

PANDUAN PERLINDUNGAN TERHADAP SERANGAN OLEH KEJURUTERAAN SOSIAL DAN USB
UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU)
JABATAN PERDANA MENTERI
HAK CIPTA 2010@MAMPU
Dokumen ini bertujuan memberi panduan berkaitan perlindungan terhadap serangan berbentuk kejuruteraan sosial dan USB
(Universal Service Bus)
2.1
KEJURUTERAAN SOSIAL
Pencerobohan dan kecurian maklumat boleh berlaku melalui ekploitasi ke atas kelemahan perisian, penyamaran dan kejuruteraan sosial. Walaupun begitu, di antara pendekatan percerobohan yang dinyatakan, kejuruteraan sosial merupakan ancaman serangan yang sukar dikesan.
Dalam serangan siber berbentuk kejuruteraan sosial, seseorang penyerang menggunakan teknik interaksi manusia dan kema
hiran sosial untuk memperolehi maklumat tentang sesebuah organisasi atau sistem pengkomputeran organisasi.
Secara fizikalnya, penyerang ini mungkin kelihatan sederhana dan terhormat, menyamar sebagai pekerja baru yang
bertugas dalam bidang teknikal atau penyelidik malah mungkin juga mampu membuktikan dirinya mempunyai kelayakan
yang menyokong identiti samarannya.
Dengan kemahiran bertanyakan soalan-soalan yang tertentu ,penyerang mampu mengumpulkan maklumat yang cukup untuk
menceroboh rangkaian sebuah organisasi ataupun memperolehi maklumat yang berharga untuk disalahguna mengikut kepentingannya.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PANDUAN PERLINDUNGAN TERHADAP SERANGAN OLEH KEJURUTERAAN SOSIAL DAN USB”