Archive by Author

PANDUAN AKSES PAKEJ BLOG BISNES

Blog Bisnes

KLIK DIATAS

PANDUAN AKSES PAKEJ BLOG BISNES

1.BLOG WORDPRESS

Blog anda akan disiapkan selepas admin Biz1M.com menerima nama domain dan tema pilihan anda. Email pengesahan bersama id dan password akan dihantar kepada anda apabila blog anda telah diaktifkan.

Akses Blog
Untuk melihat blog anda, hanya layari alamat nama domain anda di internet,

contoh; http://www.nama-web-anda.com atau http://www.nama-web-anda.com/home

Akses Halaman Admin
http://www.nama-web-anda.com/wp-admin
atau http://www.nama-web-anda.com/home/wp-admin

2.DOMAIN DAN HOSTING

DomainAnda sudah mendapatkan nama domain pada langkah pertama untuk membuka akaun hosting dan mengaktifkan blog.
Hosting Anda menerima akaun hosting sebaik selepas blog anda disiapkan. Email pengesahan dihantan bersama dengan id dan password untuk akaun hosting. Untuk masuk ke hosting, anda perlu login melalui Cpanel. Untuk akses cpanel anda melalui link berikut;http://nama-domain-anda.com:2082

Masukkan id dan password yang dibekalkan bersama email pengesahan tadi. Fungsi utama ialah muat naik fail ke server hosting menggunakan fungsi File Manager. Melalui File Manager, anda perlu muat naik fail ke folder Public_html . Selepas muat naik fail (fail web .html , .php atau gambar .jpg, .gif dll) , anda boleh lihat di internet melalui domain anda seperti ini

http://nama-domain-anda.com/nama-fail.abc

3.TEMA BLOG

Tema anda sudah pilih dan siap dipasang pada bloganda mempunyai ciri-ciri sebuah blog bisnes. Anda boleh tukar tema dihalaman admin. Sebarang pertukaran tema boleh memberi kesan kepada isi kadungan dan grafik sedia ada. Jadi berhati-hati dalam menukar tema blog anda. Disarankan untuk anda tukar tema yang mempunyai fungsi yang sama dengan tema yang lama.

4.BORANG KUMPUL EMAIL (OPT-IN)

Ini adalah cara kumpul email yang betul dalam membina senarai prospek untuk semua jenis bisnes sama ada bisnes anda sendiri, jual produk affiliate, MLM dan sebagainya. Anda perlu menawarkan sesuatu produk, perkhidmatan atau info yang menarik dan bermanfaat kepada pelawat blog/web anda secara percuma. Dengan adanya tawaran ini, pelawat akan mudah memberikan email mereka dan melanggan email daripada anda. Kebaikkan dengan cara ini email promosi anda tidak akan menjadi SPAM dan masuk ke INBOX peti simpanan email prospek anda. Berbanding anda menghantar email SPAM yang akhirnya hanya masuk ke peti SPAM/BULKyang langsung tidak dilihat oleh prospek anda.

Runcit Malaysia – Volume 9

  Runcit Malaysia

 

Runcit Malaysia
Volume 9
Edisi Jun – Ogos 2007

Runcit Malaysia adalah sebuah majalah pendidikan yang direka untuk memberi kuasa kepada peruncit tradisional dengan membantu mereka membuat perniagaan mereka dengan lebih berdaya maju dan berdaya tahan terhadap perubahan pasaran.

Majalah itu keluar setiap suku tahun, dengan 10,000 salinan diedarkan kepada peruncit tradisional, pemasar, badan-badan kerajaan, agensi-agensi pengiklanan / PR, dan syarikat penyelidikan. Diterbitkan dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Cina, Runcit Malaysia sarat dengan praktikal, mudah untuk mengikuti dan berwarna-warni yang digambarkan cerita untuk membantu peruncit membangunkan cara-cara baru untuk menarik perhatian pelanggan, memperbaiki operasi dan bersaing secara berkesan dengan kedai-kedai tradisional moden dan saingan.

Majalah ini dimuatkan dengan:
Ciri yang mendalam terhadap industri utama, sosial dan isu-isu ekonomi dan bagaimana ia memberi kesan kepada peruncit
Kisah kejayaan inspirasi
Panduan mengenai etika perniagaan, kewangan, teknologi, pengurusan kakitangan, dan lain-lain
Tips untuk meningkatkan jualan

Runcit Malaysia merupakan projek bebas diuruskan oleh Infovantage Sdn Bhd, yang telah melantik Runcit Media Sdn Bhd sebagai Sales & Marketing wakil majalah itu. Disokong oleh Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri, Runcit Malaysia mengalu-alukan sokongan dan bantuan dari syarikat FMCG, kumpulan industri, institusi perniagaan serta institusi kewangan terkemuka untuk membuat majalah sumber pendidikan untuk membantu meningkatkan perdagangan tradisional.

Runcit Malaysia is an educational magazine designed to empower traditional retailers by helping them make their businesses more viable and resilient to market changes.

The magazine comes out every quarter, with 10,000 copies distributed to traditional retailers, marketers, government bodies, advertising/PR agencies, and research companies. Published in Bahasa Malaysia and Chinese, Runcit Malaysia is loaded with practical, easy-to-follow and colourfully illustrated stories to help retailers develop new ways to attract shoppers, improve operations and compete effectively with modern and rival traditional outlets.

The magazine is loaded with:
In-depth features on major industry, social and economic issues and how they affect retailers
Inspiring success stories
Guidance on business ethics, finance, technology, staff management, etc
Tips for improving sales

Runcit Malaysia is an independent project managed by Infovantage Sdn Bhd, which has appointed Runcit Media Sdn Bhd as the magazine’s Sales & Marketing representative. Endorsed by the Ministry of Domestic Trade & Consumer Affairs, Runcit Malaysia welcomes the support and assistance of leading FMCG companies, relevant industry groups, business institutions as well as financial institutions to make the magazine an educational resource to help improve the traditional trade.

Runcit Malaysia
Baca di sini